Заявление о выдаче судебного приказа на взыскание алиментов в твердой денежной сумме

Заявление о выдаче судебного приказа на взыскание алиментов в твердой денежной суммеЗаявление о выдаче судебного приказа на взыскание алиментов в твердой денежной сумме (заява про видачу судового наказу про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі)

Вы можете скачать образец заявления о выдаче судебного приказа на взыскание алиментов в твердой денежной сумме в рубрике «Скачать».

 

                                                                       До ______________________ суду ________________ області

                                                                           Заявник: П.І.Б. (повністю), уродженець, громадянство, місце
роботи, місце проживання, ідентифікаційний код або
номер серію паспорта, електронна адреса.

Боржник: П.І.Б. (повністю), уродженець, громадянство, місце
роботи, місце проживання, ідентифікаційний код або
номер серію паспорта, електронна адреса, інші дані,
якщо вони відомі заявнику, які ідентифікують
боржника (у разі відсутності даних – про це вказати —
«дані не відомі», і які саме дані)

Заява про видачу судового наказу
про стягнення аліментів на неповнолітню дитину

____________ року я, заявник, ___________ року народження, уклала шлюб з _________________________, ______________ року народження, який ми зареєстрували ___________ року у Відділі державної реєстрації актів цивільного стану по м. ________ міськрайонного управління юстиції ________області, про що зроблений актовий запис № _____ (додаток 1).

У шлюбі у нас народилася неповнолітня дитина:________________ (П.І.Б), _________ року народження (додаток 2).

Рішенням ______________________________ суду _________________області від __ ___________ 201__ року, наш шлюб було розірвано (додаток 3).

Після розірвання шлюбу, дитина проживає разом зі мною, та знаходиться на повному моєму утриманні (додаток 4).

Боржник участі в утриманні дітей не приймає, та ніякої матеріальної допомоги нам не надає.

Відповідно до ст. 180 СК України, батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття, а боржник, останнім часом, з ____________ року не бере участі у вихованні та утриманні нашої спільної дитини.

Відповідно до ч.2 ст. 182 СК України розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.

Відповідно до ч. 3 ст. 184 СК України той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Відповідно до ст. 430 Цивільного процесуального кодексу України, є підстави допустити негайне виконання наказу у межах сплати платежу за один місяць.

Керуючись вищенаведеним та у відповідності до ст. ст. 180 – 183 Сімейного кодексу України, ст. ст. 4-5, 160 – 169, 430 Цивільного процесуального кодексу України,

П Р О Ш У:

Видати судовий наказ про стягнення з _______________ (ПІБ), _________ року народження, на користь __________ (ПІБ), ________ року народження, аліментів на утримання неповнолітнього сина (доньки) ___________ (ПІБ), _______ року народження, у  розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно, починаючи стягнення з  ______року і до  повноліття дитини.

Додатки:

  1. Копія свідоцтва про укладення шлюбу – 2 екз.;
  2. Копія свідоцтва про народження – 2 екз.;
  3. Копія рішення суду про розірвання шлюбу – 2 екз.;
  4. Довідка про склад сім’ї – 2 екз.;
  5. Копія паспорту та ідентифікаційного коду– 2 екз.;
  6. Копія заяви.

«___» _________________ 201__ року                                                      _____________ ПІБ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *