Заявление о выдаче судебного приказа на взыскание алиментов, в части от дохода

Заявление о выдаче судебного приказа на взыскание алиментов в части от доходаЗаявление о выдаче судебного приказа на взыскание алиментов в части от дохода (заява про видачу судового наказу про стягнення аліментів в частці від доходу)

Вы можете скачать образец заявления о выдаче судебного приказа на взыскание алиментов в части от дохода в рубрике «Скачать».

 

                                                                       До ______________________ суду ________________ області

                                                                           Заявник: П.І.Б. (повністю), уродженець, громадянство, місце
роботи, місце проживання, ідентифікаційний код або
номер серію паспорта, електронна адреса.

Боржник: П.І.Б. (повністю), уродженець, громадянство, місце
роботи, місце проживання, ідентифікаційний код або
номер серію паспорта, електронна адреса, інші дані,
якщо вони відомі заявнику, які ідентифікують
боржника (у разі відсутності даних – про це вказати —
«дані не відомі», і які саме дані)

Заява про видачу судового наказу
про стягнення аліментів на неповнолітню дитину

____________ року я, заявник, ___________ року народження, уклала шлюб з _________________________, ______________ року народження, який ми зареєстрували ___________ року у Відділі державної реєстрації актів цивільного стану по м. ________ міськрайонного управління юстиції ________області, про що зроблений актовий запис № _____ (додаток 1).

У шлюбі у нас народилася неповнолітня дитина:________________ (П.І.Б), _________ року народження (додаток 2).

Рішенням ______________________________ суду _________________області від __ ___________ 201__ року, наш шлюб було розірвано (додаток 3).

Після розірвання шлюбу, дитина проживає разом зі мною, та знаходиться на повному моєму утриманні (додаток 4).

Боржник участі в утриманні дітей не приймає, та ніякої матеріальної допомоги нам не надає.

Відповідно до ст. 180 СК України, батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття, а боржник, останнім часом, з ____________ року не бере участі у вихованні та утриманні нашої спільної дитини.

Відповідно до ч.2 ст. 182 СК України розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.

Відповідно до ч. 5 ст. 183 СК України той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину – однієї чверті, на двох дітей – однієї третини, на трьох і більше дітей – половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.

Відповідно до ст. 430 Цивільного процесуального кодексу України, є підстави допустити негайне виконання наказу у межах сплати платежу за один місяць.

Керуючись вищенаведеним та у відповідності до ст. ст. 180 – 183 Сімейного кодексу України, ст. ст. 4-5, 160 – 169, 430 Цивільного процесуального кодексу України,

П Р О Ш У:

  1. Видати судовий наказ про стягнення з _______________ (ПІБ), _________ року народження, на користь __________ (ПІБ), ________ року народження, аліментів на утримання неповнолітнього сина (доньки) ___________ (ПІБ), _______ року народження, у в розмірі ¼ від заробітку (доходу) батька, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину та не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно, починаючи стягнення з ______року і до повноліття дитини.
  2. Судові витрати покласти на боржника.

Додатки:

  1. Копія свідоцтва про укладення шлюбу – 2 екз.;
  2. Копія свідоцтва про народження – 2 екз.;
  3. Копія рішення суду про розірвання шлюбу – 2 екз.;
  4. Довідка про склад сім’ї – 2 екз.;
  5. Копія паспорту та ідентифікаційного коду– 2 екз.;
  6. Копія заяви.

«___» _________________ 201__ року                                                      _____________ ПІБ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *