Заявление о внесении должника в Единый реестр должников

Заявление о внесении должника в Единый реестр должниковЗаявление о внесении должника в Единый реестр должников, имеющих задолженность по алиментам (Заява щодо внесення боржника до Єдиного реєстра боржників)

Вы можете скачать образец заявления о внесении должника в Единый реестр должников, имеющих задолженность по алиментам в рубрике «Скачать».

 

Начальнику _____________________________________ ВДВС
Головного територіального управління юстиції у ___________
_______________________________________________ області

Стягувач: ____________________________________________
Адреса: _______________________________________________
______________________________________________________
Моб. телефон: _________________________________________
Електронна пошта: _____________________________________

Заява щодо внесення боржника до Єдиного реєстра боржників

На виконанні у відділі державної виконавчої служби перебуває виконавчий документ № _________ виданий ___________ року ___________міськрайонним судом _________ області щодо стягнення з _______________________________ на користь ______________________
боргу у розмірі ___________ грн.

За виконавчим провадженням № ___________, розмір заборгованості боржника перевищує суму відповідних платежів за три місяці, але дані боржника всупереч вимогам законодавства України не внесені до Єдиного реестра боржників, які мають заборгованість зі сплати аліментів.

Положеннями ст. 1 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що виконавче провадження, як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) — сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Виходячи зі змісту статті 18 Закону України «Про виконавче провадження» держаний виконавець зобов’язаний використовувати надані йому права у точній відповідності із законом і не допускати у своїй діяльності порушення прав та законних інтересів громадян та юридичних осіб.

Державний виконавець зобов’язаний вживати передбачених ЗУ «Про виконавче провадження» заходів примусового виконання рішень, неупереджено, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.

Згідно статті 19 ЗУ «Про виконавче провадження»: сторони виконавчого провадження мають право ознайомлюватися з матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії, заявляти відводи у випадках, передбачених цим Законом, мають право доступу до автоматизованої системи виконавчого провадження, право оскаржувати рішення, дії або бездіяльність виконавця у порядку, встановленому цим Законом, надавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у вчиненні виконавчих дій, надавати усні та письмові пояснення, заперечувати проти клопотань інших учасників виконавчого провадження та користуватися іншими правами, наданими законом.

Згідно п.5 розділу 10 Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження: У разі якщо за рішенням про стягнення періодичних платежів (аліментів) розмір заборгованості боржника перевищує суму відповідних платежів за три місяці, виконавець зобов’язаний внести до Системи відомості про заборгованість боржника.

Відомості про цього боржника вносяться Системою до Єдиного реєстру боржників.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 18, 19, 28 ЗУ «Про виконавче провадження» та Положенням про автоматизовану систему виконавчого провадження прошу: виконавця внести дані боржника до Єдиного реєстру боржників.

Інформацію щодо мого звернення та внесення даних боржника до Єдиного реєстру боржників, прошу надіслати поштовим листом на адресу:___________________________________________________________, або на e-mail: __________@___________.

Додатки:

1. Копія виконавчого листа № _____ від _________
2. Копія постанови про відкриття виконавчого листа.

«__» __________ 201__ р.                            Стягувач ____________________ _____________

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *